GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Kiekvienos „parduotuvevaikams.lt“ parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygos bei terminai nurodomi tokių prekių aprašymuose bei detalizuojami garantiniame talone. Tuo atveju, kai Gamintojas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

Prekes garantiniam aptarnavimui pristatykite į parduotuvevaikams.lt garantinio aptarnavimo punktą.

Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus:

14-21 dienų nuo prekės perdavimo garantinį aptarnavimą atliekančiam servisui arba per 45 dienas, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio. 

Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.

 •  
  • Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.
  • Kokybiškų surinktų baldų grąžinti negalima.
  • Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.
  • Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką.

 

ELEKTROMOBILIŲ GARANTIJOS INFORMACIJA


Garantija suteikiama 24 mėnesių laikotarpiui (6 mėnesių akumuliatoriui/-iams) nuo pirkimo datos.
Garantija netaikoma:
- transporto priemonės garso funkcijoms, lemputėms, mechaniniams pažeidimams ir ratams, nes tai yra naudojamos transporto priemonės natūraliai susidėvinčios dalys.
- gedimui ar žalai, atsiradusiam dėl netinkamo naudojimo, pirkėjo neatsargumo ar netinkamų eksploatacinių medžiagų naudojimo, taip pat gaminio naudojimo metu nesilaikant instrukcijų ar saugos taisyklių.
- gedimui ir žalai, atsiradusiai dėl gaisro, potvynio, žaibo, elektros šuolių, cheminių medžiagų poveikio.
- akumuliatoriaus perkrovimo atveju.

Pirkėjas privalo savo lėšomis transporto priemonę ar blogą dalį pristatyti pardavėjui. Garantiniu laikotarpiu išaiškėję defektai bus pašalinti nemokamai kaip įmanoma greičiau, ne ilgiau kaip per 14 darbo dienų (jei reikia atsivežti defektui pašalinti reikalingą detalę, pardavėjas pasilieka teisę pratęsti remonto terminą iki 180 dienų, apie kurias klientas bus informuotas per 14 dienų). Bet kokiems mechaniniams transporto priemonės pažeidimams (lūžiams, plyšimams ir pan.) garantinis remontas netaikomas! Vartotojui neleidžiama atlikti remonto ar modifikacijų be raštiško serviso sutikimo, nes gali prarasti garantiją.


DĖMESIO! Prieš pirmą kartą naudojant, akumuliatorių reikia įkrauti min. 6 valandas. Iškrovę bateriją krauname apie 8-9 valandas. Jei žaislas nenaudojamas ilgesnį laiką, bateriją reikia įkrauti 2 kartus per mėnesį maždaug 6 valandas. Ilgesnio įkrovimo atveju akumuliatorius bus perkrautas, o tai gali anuliuoti akumuliatoriaus garantiją.

 

11.2.    Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.2.1.    Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@parduotuvevaikams.lt.
11.2.2.    Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 11.2.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:

11.2.2.1.    tabakas ir tabako gaminiai;
11.2.2.2.    parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
11.2.2.3.    fotografijos ir kinematografijos prekės;
11.2.2.4.    spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
11.2.2.5.    audiniai;
11.2.2.6.    kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
11.2.2.7.    megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;
11.2.2.8.    kūdikių drabužėliai;
11.2.2.9.    pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
11.2.2.10.    siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
11.2.2.11.    liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
11.2.2.12.    perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;
11.2.2.13.    mašinos ir mechaniniai įrenginiai;
11.2.2.14.    elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
11.2.2.15.    antžeminio transporto priemonės
11.2.2.16.    laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai
11.2.2.17.    optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
11.2.2.18.    laikrodžiai;
11.2.2.19.    muzikos instrumentai;
11.2.2.20.    ginklai ir šaudmenys;
11.2.2.21.    baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
11.2.2.22.    žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
11.2.2.23.    meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;
11.2.2.24.    augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;
11.2.2.25.    sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.

11.2.3.    Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.2.4.    Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.2.5.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.5 punkte.

11.3.    Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.3.1.    Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
11.3.2.    Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 11.2 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.3.2.1.    kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
11.3.2.2.    kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
11.3.2.3.    kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
11.3.2.4.    grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.3.3.    Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
11.3.4.    Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.4.1.    pranešti apie tai Pardavėjui Parduotuvevaikams.lt el. paštu info@parduotuvevaikams.lt, Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
11.3.4.2.    pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą  (jei jis buvo išduotas);
11.3.4.3.    pateikti laisvos formos prašymą ir pateikti jį Pardavėjui

11.3.5.    Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas
11.3.6.    Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 11.5 punktu.
11.3.7.    Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.3.8.    Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
11.3.9.    Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms.

11.4.    Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

11.4.1.    Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Parduotuvevaikams.lt  el. paštu info@parduotuvevaikams.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 5 255 9500. Gavusi informaciją apie pristatytas ne tas prekes, Parduotuvevaikams.lt savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.  
11.4.2.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.5 punkte.